Y Lleng Brydeinig

Mae Coffadwriaeth yn ymwneud â llawer mwy na dim ond cofio’r rheiny fu’n brwydro yn nau Ryfel Byd y ganrif ddiwethaf. Mae hefyd yn ymwneud â’r bobl sydd wedi bod yn y brwydrau niferus eraill a gafwyd ledled y byd ers 1945 a’r rheiny sy’n dal i frwydro am heddwch a rhyddid yn awr.

Mae hefyd yn ymwneud â dysgu o’r gorffennol a phenderfynu gwneud y byd yn lle gwell i fyw ynddo yn y dyfodol.

Bob blwyddyn fe awn i Wasanaeth y Cofio yn Eglwys Santes Fair ac, yn dilyn hynny, ceir Gweithred o Gofio wrth gofadail y pentref.

Mae angen i gangen Treuddyn o’r Lleng Brydeinig gael cefnogaeth i gadw’r gangen yn fyw. Gall unrhyw un sydd â diddordeb ddod yn aelod cyswllt a byddai hynny’n caniatáu i ni barhau a bod yn weithgar ar Sul y Cofio a pharhau â’r casgliadau Pabi.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:
Gil Pollard – Ffôn: (01352) 771549
Parch. John Jones – Ffôn: (01352) 770919
Megan Peters – Ffôn: (01352) 770535

cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress