Gwybodaeth am Dreuddyn

Mae Treuddyn yn bentref gwledig bychan yn Sir y Fflint, Gogledd Cymru ar ffordd yr A5104 sy’n cysylltu â Llangollen, Corwen, Y Bala a Pharc Cenedlaethol Eryri i’r gorllewin a Chaer a Swydd Gaer yn y dwyrain.

Darllen Mwy »
slide
slide
slide
Prev
Next

Calling any clubs or organisations in Treuddyn

Translation coming

Darllen Mwy »
Llongyfarchiadau i Bethan Griffiths

Llongyfarchiadau i Bethan Griffiths

Llongyfarchiadau fil i Bethan Griffiths ar ennill GRADD MEISTR gydag anrhydedd arbennig o Goleg Cerdd Frenhinol Llundain

Darllen Mwy »

Revised bus timetable starting July 1st

Please see the amended schedule for buses for Treuddyn

Darllen Mwy »

Dates for St Mary’s diary & Summer Garden Party

See all the events for St Mary’s in the Summer…

Darllen Mwy »
Treuddyn Under 5s - new details

Treuddyn Under 5s – new details

Updated details of session times, fees and activities for their new venue.

Darllen Mwy »
Eisteddfod Gadeiriol Treuddyn 2018

Eisteddfod Gadeiriol Treuddyn 2018

Canlyniadau Eisteddfod 2018
Am fanylion yr Eisteddfod a’r canlyniadau….

Darllen Mwy »

Village Hall to Ffordd Y Rhos path is being renovated

Starting on Monday 9th, expected to take up to 10 days

Darllen Mwy »

Phone Box – meeting Wed 30th May 2018, 6:30pm

Come along and have your say, we will incorporate as many suggestions as possible

Darllen Mwy »

Sale of Work

In Hafen Deg, Treuddyn

Darllen Mwy »
Eisteddfod Gadeiriol Treuddyn 2017

Eisteddfod Gadeiriol Treuddyn 2017

Diolch yn fawr iawn i bawb a fu yn helpu ar ddydd Sadwrn, Tachwedd 18fed.

Darllen Mwy »

Hanes Treuddyn

Hanes Treuddyn

Oes gennych chi luniau o Dreuddyn neu’r fro yn y gorffennol? Unrhyw straeon neu adroddiad am ddigwyddiadau yn eich ieuenctid allai ddod ag atgofion yn ôl i drigolion eraill?

Darllen Mwy »

Treuddyn Ifanc

Treuddyn Ifanc

Rydym yn gwahodd plant y pentref i ddangos eu doniau, sgiliau neu anifeiliaid anwes ar y wefan yn yr adran Treuddyn Ifanc. Ydych chi wedi ennill gwobr neu gystadleuaeth yn ddiweddar?

Darllen Mwy »
cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress