Hwyl a Sbri yn Ysgol Parc y Llan

fab sixtiesBu plant blynyddoedd 5 a 6 (Safon 4) yn Ysgol Parc y Llan yn cynnal gweithgareddau i ddathlu diwedd eu gwaith ar y chwedegau.

Roeddent wedi gweithio’n galed gyda’u hathrawes dosbarth Miss Williams a’u hathrawes dan hyfforddiant Miss O’Keefe, i ddysgu am wahanol agweddau o’r chwedegau, yn cynnwys cerddoriaeth a ffasiwn yr oes.

Cynhaliodd y plant wasanaeth i ddangos rhywfaint o’u gwaith i weddill yr ysgol a’u rhieni. Roedd y gwaith yma’n cynnwys dawnsiau’r chwedegau i gerddoriaeth Tom Jones, esboniad am y mudiad Pop Art – yn arbennig Andy Warhol a Roy Lichtenstein – gydag esiamplau a dynnwyd gan y plant, esboniadau o’r datblygiadau gwyddonol a gafwyd yn ystod y chwedegau – yn arbennig glanio ar y lleuad – a disgrifiad o’r tyfiant mawr mewn cyfarpar ac offer trydanol a ddatblygodd yn hynod gyflym yn y chwedegau.

Aeth y plant ati hefyd i droi neuadd yr ysgol yn fersiwn bychan o Stryd Carnaby gyda phrynhawn o hwyl wedi’u gwisgo fel pobl ffasiynol y chwedegau. Mwynhaodd bawb y bwyd, y dawnsio a’r gemau, oll cymaint â’i gilydd, gan ddod â’r cyfnod o waith i ben ar nodyn lliwgar iawn.

Dyma luniau o’u gwisgoedd gwych!

cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress