Ymunwch â Ni!

Treuddyn website logoMae gwefan cymuned Treuddyn yn orchest fawr. Mae’n rhoi newyddion a gwybodaeth hanfodol i’r bobl leol ac yn ffenestr y gall y byd weld ein pentref drwyddi a dod i wybod am yr ardal a’i hanes. Dyma ein harddangosfa ni a bydd yn parhau’n bwysig iawn ac yn parhau i ddatblygu.

Does dim yn well na gweld gwefan fywiog pentref gyda’i newyddion, sylwadau ac eitemau sy’n adlewyrchu diddordebau amrywiol y bobl sy’n byw yno. Rhaid i ni wneud yn siŵr bod y wefan yma’n cael ei diweddaru bob amser, yn aros yn ddynamig ac yn rhoi adlewyrchiad gwir o’n Pentref. I gludo’r wefan yma ar ei thaith bydd angen llawer o ddwylo a llawer o ofal. Byddem wrth ein boddau’n rhoi’r canlynol ar y wefan:

  • Unrhyw wybodaeth neu ffotograff sy’n gysylltiedig â Treuddyn yr hoffech eu rhannu.
  • Hysbysebion os ydych wedi’ch seilio yn y pentref a busnes gennych yr hoffech dynnu sylw pobl ato.
  • Newyddion, digwyddiadau a dathliadau.

Hoffem glywed eich awgrymiadau. Rhowch wybod i ni os oes gennych syniadau ar gyfer adrannau newydd neu ffyrdd o ddatblygu’r wefan ymhellach.

Cyfle Cyffrous

Os ydych yn siarad Cymraeg ac eisiau helpu i gyfieithu eitemau a roddwn ar y wefan, mae croeso mawr i chi.

Cysylltwch â ni ynglŷn ag unrhyw rai o’r pethau yma – Ebost: info@treuddyn.org.uk

y

cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress