Clwb Bowlio Treuddyn

Sefydlwyd Clwb Bowlio Treuddyn ym 1986 ar ddarn o dir gerllaw’r Farmer’s Arms. Mae croeso bob amser i aelodau o bob oedran, a ydynt am gystadlu neu dreulio’u hamser yn hamddena yn unig. Rydym yn chwarae gemau cystadleuol mewn tair cynghrair wahanol.

Ar brynhawniau Mawrth am 2.00pm rydym yn chwarae yng Nghyngrair Hen Lawiau Wrecsam.

Nosweithiau Mercher – yn cychwyn am 6.30pm rydym yn chwarae yng Nghyngrair Canol Wythnos Sir y Fflint.

Prynhawn Iau am 2.00pm rydym yn maesu dau dîm yng Nghyngrair Hen Lawiau Glannau Dyfrdwy. Yn ogystal, mae cystadlaethau yn y clwb ar y mwyafrif o benwythnosau.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth drwy gysylltu ag Ysgrifennydd y Clwb –

Peter Evans ar (01352) 753964 neu unrhyw Aelod arall o’r Clwb.

cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress