Cylch Meithrin Terrig

cylch logo

Croeso i Gylch, Meithrin+ a Ti a Fi Terrig

Pob Dydd Mawrth yn Ti a Fi, daw babanod a phlant bach ynghyd yn Ysgol Terrig i gael hwyl gyda’i gilydd (9:00–10:30).

Rydym yn chwarae, lliwio a dawnsio. Mae’r mamau, tadau a’r gofalwyr yn cael paned o de, teisen a sgwrs, a chaiff y plant rywbeth bach i’w fwyta hefyd.

Pob bore Llun, Mercher, Iau a Gwener mae cylch chwarae Terrig yn cyfarfod rhwng 9:00 a 11:30 . Cawn lawer o hwyl yn creu pethau, yn chwarae dan do ac yn yr awyr agored, yn torri, gludo, gwrando ar straeon, yn canu a llawer iawn mwy.

Mae chwarae yn waith caled iawn felly rhaid cael rhywbeth bach iachus i’w fwyta ganol y bore i lenwi’r tanc. Os ydych yn hŷn na thair oed gallwch hyd yn oed aros i ginio gyda phlant y Meithrin yn Ysgol Terrig (gan aros hyd 1:00pm)

Gall y plant sy’n mynd i’r Meithrin yn Ysgol Terrig barhau i chwarae gyda’u cyfeillion yn y Meithrin+ 11:30am – 3:00pm bob Dydd Llun, Mercher a Gwener. Mae Meithrin+ yn croesawu pob plentyn 3-4 oed.

Dewch i ymuno yn yr hwyl gyda ni.

Cylch Meithrin Terrig

Rydym yn gylch chwarae cyfeillgar sydd wedi ennill gwobrau. Mae gennym staff cymwysedig sydd wedi’u hyfforddi’n broffesiynol ac mae’r grŵp wedi’i gofrestru a’i archwilio gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) a’i gefnogi gan Mudiad Ysgolion Meithrin.

I gael rhagor o wybodaeth gallwch ddarllen ein Llawlyfr i Rieni, galw i weld Glenys yn Ysgol Terrig, neu ffonio 07842164498

Mae gennym le dan y cynllun ‘cymorth lleoedd’ a than nawdd ‘hawl bore oes’. Rydym hefyd yn derbyn talebau gofal plant

Cylch prices

Cylch 2013

Ysgol Terrig

Ein Oriel

Cliciwch ar y lluniau isod i’w chwyddo


cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress