Cymdeithas Hafan Deg

 

Pwrpas Cymdeithas Hafan Deg yw trefnu gweithgareddau a digwyddiadau i bobl dros 55 oed yn y pentref. Maent yn cyfarfod yng Nghanolfan Hafan Deg oddi ar Ffordd y Rhos am 7.00pm ar y 3ydd Dydd Mercher bob mis (heblaw ym mis Awst).

 

Hafan Deg

 

Mae amrywiaeth o ddigwyddiadau ar waith, yn cynnwys cyngherddau gyda pherfformwyr sy’n ymweld, nosweithiau bingo, a nosweithiau cawl a chân ymysg pob math o bethau eraill.

Mae teithiau ac ymweliadau wedi’u trefnu hefyd iamrywiaeth o gyrchnodau gydol y flwyddyn.

Cysylltwch â  drwy Ganolfan Hafan Deg i gael unrhyw wybodaeth bellach os gwelwch yn dda.

cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress