Cymdeithas y Cerddwyr

Rydym yn elusen Brydeinig ar gyfer cerddwyr.

Mae ein pwyllgor yn Sir y Fflint yn gofalu am hawliau tramwy.  Ein Gweithiwr Troed yn Nhreuddyn yw Neville Howell.

Yn ogystal â gofalu am y llwybrau, rydym yn trefnu dau grŵp cerdded sy’n cynnal gweithgareddau ymhob tywydd, gydol y flwyddyn

 

  

Grŵp Bryniau Clwyd

Fon : 01352 740372

https://www.ramblers.org.uk/clwydian

 

Grŵp Glannau Dyfrdwy

Fon : 01244  537440

www.deesideramblers.org.uk

 

Flintshire Footpath Secretary :
John Roberts     Fon : 01352 757366
                       email : john@johnandviv@plus.com
 
 
Local Footpath Worker :
Neville Howell  Fon: 01244 535173
cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress