Pobl Hŷn

Mae Clwb Pobl Hŷn Treuddyn yn cyfarfod ar 2il ddydd Mawrth pob mis yng Nghanolfan Hafan Deg. Mae’r clwb yn agored i bawb o Blwyf Treuddyn sydd dros 55 oed, ond ni chaiff nifer yr aelodaeth fynd yn uwch na 60.

Mae cyfarfodydd misol y clwb yn cynnwys siaradwr neu adloniant fel arfer.

Mae Noson Goffi a Gwerthu flynyddol yn digwydd yng nghyfarfod mis Awst.

Rydym yn cynnal cinio Nadolig bob blwyddyn ac yn trefnu teithiau bws yn yr Haf.

Cysylltwch â Truda Dendy os gwelwch yn dda – Ffôn: (01352) 770815 i gael rhagor o fanylion.

cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress