Ffermwyr Ifainc

Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Treuddyn yn cyfarfod yn Neuadd y Pentref, Treuddyn

Mae ein haelodau rhwng 12 a 26 oed, ac mae ganddynt ddiddordeb mewn amaethyddiaeth a chefn gwlad.

Mae’n ffordd wych o gyfarfod unigolion eraill sydd â’r un diddordebau â chi.

 

 

Gail Swan Ffôn: 07736 245985

Llywydd
– Clive Swan Ffôn: 07706 929736

cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress