Busnesau Lleol

Mae’n bleser derbyn hysbysebion oddi wrth gwmnïau o fewn tair milltir o’r pentref.

Mae yna groeso i chi lunio eich hysbyseb a’i anfon ynghyd â thaliad o £20 i “Cyngor Cymuned Treuddyn”, un ai:

Drwy hwylio at dudalen Cysylltu y wefan yma

Drwy e-bostio info@treuddyn.org.uk neu

Drwy’r post i Treuddyn Community Website, Tŷ Celyn, Ffordd Y Gilrhos, Treuddyn, Sir y Fflint, CH7 4NW.

Os nad oes gennych chi logo neu ddelwedd, mi fedrwn ni ddod o hyd i un ar eich cyfer.  Os nad oes gennych chi becyn cyfrifiadur i baratoi’r hysbyseb, anfonwch y manylion ac mi wnawn ni’r gweddill.

Mi fydd yr hysbyseb ar y wefan yn barhaol, ond mi fydd angen talu £20 arall am ei newid oherwydd ein bod yn gorfod ei drin fel hysbyseb newydd.

Mae’n bleser gennyn ni gefnogi busnesau lleol, ond nid yw cynnwys hysbyseb yn awgrymu ein bod yn hyrwyddo na’n argymell y cwmni yna mewn unrhyw ffordd.

cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress