Talwrn Glas

Bwthyn gwyliau traddodiadol a golygfeydd trawiadol, dim ond 2 filltir o Dreuddyn.

Man perffaith ar gyfer cerdded a beicio mynydd.

Yr hafan berffaith i ymlacio gyda’r cyfle i ymweld ac atyniadau lleol, trefi marchnad a dinasoedd.

Mae Pontcysyllte, Castell y Waun, Erddig, Caer a llawer mwy gerllaw.

www.mbwales.com/listings/talwrn-glas/


cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress