Atgofion am Dreuddyn

Cafodd y tri llun yma (isod) eu tynnu yn ysgol fabanod Treuddyn. Dw i’n meddwl bod gwasanaeth gŵyl y Cynhaeaf yn 1951 neu 1952. Roedd y parti Nadolig yn 1951 hefyd a gwasanaeth y Geni yn 1954 – fi ydy’r angel cyntaf, fy enw cyn priodi oedd Jones. Roeddwn i’n byw ym Mhant –y-ffordd – mewn rhes o bump tŷ ar ffordd Corwen, cawsent eu tynnu i lawr flynyddoedd lawer yn ôl.

Mae gen i atgofion hapus iawn o’m plentyndod yn crwydro’r caeau ac yn seiclo ar hyd lonydd Treuddyn ar fy meic newydd.

Anfonwyd gan Jennifer Johnson.

The photograph below shows Church Walk in the 1930’s (to be translated)

The photograph below shows Llanfynydd Parish Council in 1913 with Helen from the Cylch’s great-grandfather in the back row fourth from the right (to be translated)

cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress