Ein Cymuned

Ar y tudalennau nesaf fe welwch wybodaeth am Gyngor Cymuned Treuddyn, ein Cynghorydd Sir lleol, ein hysgolion, eglwys a chapeli a Chymdeithas Gymunedol Treuddyn.

Byddwn yn defnyddio’r tudalennau yma i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am waith y cyngor ar faterion lleol a sirol. Rydym hefyd wedi rhestru rhai o’r cyfleusterau/gwasanaethau lleol sydd eu hangen mewn cymuned wledig – teithiau bws, llyfrgelloedd symudol, meddygon lleol a fferyllfeydd.

cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress