Gwarchod Cymdogol

Gwarchod y Gymdogaeth yw un o’r cynlluniau atal trosedd mwyaf a mwyaf llwyddiannus erioed. Mae wedi’i seilio ar syniadau a gwerthoedd syml mae llawer o bobl yn eu rhannu..

‘Chi a’ch cymdogion yn dod at eich gilydd i leihau trosedd ac anhrefn lleol mewn ymgais i wneud eich cymdogaeth yn lle diogel a gwell i fyw, i weithio ac i chwarae ynddo’ Ond mae mwy i Warchod y Gymdogaeth na gostwng trosedd – mae a wnelo hefyd â meithrin ymdeimlad o gymdogaeth a chysylltiadau da. Mae’n dod â phobl leol at ei gilydd gyda’r un amcanion –  taclo trosedd ac anhrefn a chadw llygad ar eiddo ei gilydd.  

Mae manteision eraill hefyd i ymuno â chynllun Gwarchod y Gymdogaeth. Er enghraifft, gallwch ddysgu mwy am atal trosedd a diogelu’r cartref, fydd yn helpu i gadw eich cartref a’ch eiddo’n ddiogel. Fe allech hefyd gael yswirio eich cartref am bris is.

Experiences of a local Neighbourhood Watch Coordinator

OWL llythyr                                      Ymuno OWL

cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress