Mannau Addoli

Mae nifer o fannau addoli i wahanol enwebiadau yn Nhreuddyn. Y prif rai yw:

Eglwys y Santes Fair – Yr Eglwys yng Nghymru, Anglicanaidd

Capel Ebeneser – Methodistiaid Wesleaidd

Capel y Rhos – Eglwys Bresbyteraidd Cymru/Methodistiaid Calfinaidd

cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress