Capel y Rhos

Saif Capel Presbyteraidd y Rhos ar Ffordd y Rhos yn Nhreuddyn. Mae ei wasanaeth arferol ar y Sul am 2.00 pm ond ceir hysbysiadau o flaen llaw am ddigwyddiadau arbennig.

Mae gwasanaeth am 2.00pm ar y mwyafrif o brynhawniau Sul

Y diaconiaid yw:

Mrs. Mary Roberts – ysgrifennydd   Mr. Noel Parry – organydd Mrs. Ceinwen ParryMr. Dafydd Roberts – trysorydd

Mae gennym 20 aelod ond mae croeso i unrhyw un ymuno â ni ar gyfer unrhyw wasanaeth.

Ar ôl gwerthu darn o dir yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gwariwyd llawer o arian ar Gapel y Rhos – yn adnewyddu’r to a wyneb y waliau tu allan ac yn adnewyddu’r ffenestri. Cafwyd gwaith plastro a pheintio tu mewn hefyd a gorffennwyd y gwaith yma erbyn diwedd mis Medi 2009. Ail agorwyd y capel a dathlwyd hyn ar Hydref 4ydd 2009.

Mae Hanes Capel y Rhos i’w gael yn Llyfr Mileniwm Treuddyn.

Os yw’r gynulleidfa’n fach, maent yn addoli yn yr ysgoldy yng Nghapel y Rhos, ond ers blynyddoedd caiff yr ystafell hon ei defnyddio ar gyfer cyfarfodydd pwyllgor ac ati gan y Ffermwyr Ifainc, Eisteddfod Treuddyn ac, yn achlysurol, gan Gyngor Cymuned Treuddyn.

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth: Mrs. Ceinwen Parry – Ffôn: (01352) 771333

Capel y Rhos Interior

Capel y Rhos


cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress