Eglwys y Santes Fair

Ni yw’r Eglwys yng Nghymru, sy’n rhan o’r Cymundeb Anglicanaidd yma yn Nhreuddyn. Mae’r Eglwys yn Neoniaeth leol yr Wyddgrug, ac mae ein “Chwaer Eglwys”, y Santes Fair, yn Nercwys. Rydym yn Archddiaconiaeth Wrecsam, yn Esgobaeth Llanelwy.

Mae nifer o safleoedd ar gael sy’n rhoi gwybodaeth werthfawr am ein heglwys – beth am edrych ar y cysylltiadau o wefan yr Eglwys yng Nghymru? Mae hefyd Lyfr Arweiniad a ddiwygiwyd yn ddiweddar yn yr Eglwys.

Y rheswm pennaf ein bod yma yw i wylio pobl yn addoli Duw, y Tad, y Mab a’r Ysbryd Glân yn llawen, ac i’r perwyl hwnnw rydym yn cynnal gwasanaethau’r Cymun Sanctaidd bob Dydd Sul am 9.30am. Yn achlysurol, mae’r Gwasanaeth Sul yn dilyn patrwm gwahanol, a chawn wasanaethau canol wythnos; ceir nodyn o flaen llaw yn rhoi gwybod am hyn yn Newyddion Treuddyn bob tro, neu gallwch gysylltu â’r bobl sydd wedi’u rhestru isod. Gall pawb fod yn sicr o dderbyn croeso cynnes – dewch draw i’r gwasanaeth am 9.30am ar Ddydd Sul ac ymuno yn ein haddoliad!

Saturday 2nd February4pmCrafty Christingle Stories
Sunday 3rd February9:30Morning Worship
Sunday 10th February9:30Holy Communion
Sunday 17th February9:30Holy Communion
Tuesday 19th February12:00Hafan Deg Lunch
Sunday 24th February9:30Holy Communion
Sunday 3rd March9:30Morning Worship
Wednesday 6th March7pmAsh Wednesday Holy Communion, Christ Church, Pontblyddyn
Sunday 10th March 9:30Holy Communion
Wednesday 13th March11:00Mission Area Lent Group at Cilcain
Wednesday 13th March 7pmMission Area Lent Group at Pontblyddyn
Sunday 17th March9:30Holy Communion - Archdeacon John Lomas leading the service
Sunday 24th March9:30Holy Communion
Sunday 31st March10:30Mothering Sunday joint service for Treuddyn, Nercwys and Pontblyddyn at Christ Church Pontblyddyn, Holy Communion
Sunday 7th April9:30Morning Worship
Sunday 14th April9:30Holy Communion
HOLY WEEK
Monday 15th April7:30pmEvening Prayer in Nercwys
Tuesday 16th April7:30Holy Communion and Stripping of the Altars in Pontblyddyn
Wednesday 17th April7:30Holy Communion and Stripping of the AltarsTreuddyn
Thursday 18th April11:00Maundy Thursday service at St Asaph Cathedral followed by lunch
Friday 19th April11:00Meditation for Good Friday in Treuddyn
Saturday 20th AprilTBAEvening service at St Mary’s Mold
Sunday 21st April10:30Easter Day joint service for Treuddyn, Nercwys and Pontblyddyn at St Mary’s Nercwys
Sunday 28th April9:30Holy Communion

 Cysylltiadau:

Rev’d Carole Poolman, The Rectory, Llanfynydd, Wrexham LL11 5HH

Ffôn: (01978) 762304

Ebost:  cc.sm@btinternet.com

Swyddogion yr Eglwys:

Susan Hellen – Ffôn: (01352)  771876
Paul Dendy – Ffôn: (01352) 770815
Christine Hughes  – Ffôn: (01352) 770670

Gallwn roi’r cyfeiriadau ebost i chi pan ffoniwch.

cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress