Cymdeithas Gymunedol Treuddyn

Treuddyn Community Association Logo

Mae Cymdeithas Gymunedol Treuddyn (TCA) yn elusen gofrestredig, rhif 1037396.

Pwrpas TCA yw rhedeg neuadd y pentref a gwneud bywyd yn fwy o hwyl i bawb sy’n byw yn y pentref drwy gynnig gweithgareddau hamdden, adloniant, hyfforddiant mewn sgiliau a chyfleoedd i gadw’n heini.

Gall y bobl leol i gyd gyfranogi fwy drwy ddod yn aelodau am ffi o £1 y flwyddyn a gall aelodau bleidleisio yn y cyfarfod cyffredinol blynyddol am swyddogion TCA.

Treuddyn Village Hall,

Queen Street,

Treuddyn

Flintshire

CH7  4LU

Y Brif Bobl yn y TCA i Gysylltu â Nhw

Cynghorydd Sir Carolyn Thomas

Ffôn: (01352) 770946 – Ebost: carolyn.thomas@hotmail.co.uk

 

Bwcio’r Neuadd:

  • Achlysuron a gweithgareddau preifat – £10.00 yr awr.
  • Gellir bwcio bar am £25 ychwanego a £10.00 yr awr.

Ar ôl bwcio’r neuadd, chi sy’n gyfrifol am lanhau wedyn felly gadewch ddigon o amser i wneud hyn yn ogystal â pharatoi o flaen llaw.

Ein Horiel

Cliciwch ar y lluniau isod i’w gwneud yn fwy

Newyddion a Digwyddiadau yng Nghymdeithas Gymunedol Treuddyn

TCA yn dathlu dyfarniad o £126,563!

[catlist id=23]

cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress