Newyddion Treuddyn

Newyddion Treuddyn News yw’r papur newyddion a gwybodaeth a grewyd ar gyfer y cyhoedd yn ardal Treuddyn. Caiff Newyddion Treuddyn News ei bostio’n rhad ac am ddim ymhob cartref ym Mhlwyf Treuddyn – sy’n cynnwys pentrefi Treuddyn a Choed Talon a rhannau o bentrefi Pontybodcyn, Llanfynydd a Rhydtalog.

Mae tîm o wirfoddolwyr yn rheoli ac yn rhedeg y papur, gan gynnwys gwneud y tasgau i gyd – teipio, golygu, argraffu, coladu a’u cymryd at y cwsmer. Caiff ei ariannu’n rhannol gan Gyngor Cymuned Treuddyn ac mae arian ychwanegol yn dod o ffïoedd hysbysebu a rhoddion. Mae’r holl ddefnydd a newyddion wedi’u hargraffu yn ôl dewis y Golygydd.

Mae Newyddio n Treuddyn News yn dod allan bob mis am 10 mis y flwyddyn, gyda rhifynnau dwbl yn ymddangos ym m is Rhagfyr a mis Gorffennaf.

Dylech adael erthyglau ac eitemau sydd i gael eu cynnwys yn y rhifyn nesaf gyda naill ai:

Mrs Mair Williams: Roslyn, Ffordd y Llan, Treuddyn neu Mr John A. Jones: 10 Rhyd Osber, Coed Talon.

Dylech anfon rhoddion a hysbysebion at:

Mrs Glenys Conde: 11 Maes Llewellyn, Treuddyn. Ffôn: (01352) 771740

Y costau presennol am hysbysebu: Tudalen gyfan – £12.00, Hanner tudalen – £6.00, Chwarter tudalen – £4.00

cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress