Yn yr Awyr Agored

Mae Treuddyn yn y sefyllfa wych o fod yn agos at ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol ac, ar yr un pryd, mae’n agos at ganolfannau adloniant a diwylliant.

O fewn munudau i adael canol y pentref gallwch fod yn cerdded, marchogaeth, seiclo neu yrru ar hyd lonydd tawel a phrydferth neu fod yn mwynhau’r teithiau cerdded niferus, y llwybrau troed neu lwybrau march sydd i’w cael yn yr ardal.

Mae cerdded y Mynydd Du’n sialens ac mae llwybr y Comisiwn Coedwigaeth sy’n cysylltu â Nercwys yn darparu golygfeydd rhagorol draw i wastadeddau Sir Gaer.

Mae’n cymryd deg munud i yrru i’r Wyddgrug ac yno mae canolfan wych Theatr Clwyd Cymru.

Os oes gennych hoff lwybr yn yr ardal, gadewch i ni wybod a gallwn ei gynnwys ar y tudalenau dilynol.

Cofiwch ystyried pobl eraill os gwelwch yn dda a defnyddio Cod Cefn Gwlad wrth fwynhau ein hardal:    Y Codau Cefn Gwlad

cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress