Coed Nant Byr

Enw arall ar Goed Nant Byr yw Coedwig Coed Talon ac mae llwybr troed sy’n dilyn oddi ar Ffordd Corwen wrth ochr hen dafarn y Coed Talon. Mae’r llwybr yma’n troelli drwy’r goedwig ac ar draws cae yna mae llwybr troed byrrach arall yn ymuno â Ffordd y Bont (enw arall amdano yw’r Push-on) ar dop yr allt.

Disgrifiad o’r Safle

Dwy goedwig o goed dail llydan sy’n dilyn hynt y nentydd a rhwng y nentydd hyn mae glaswelltir sy’n goeth â pherlysiau, yn gorslyd a niwtral ac sydd wedi’i led-wella. Mae’r glyn coed ar ochr ogleddol y safle ger Coed Talon yn fyrdd o goed ynn, gyda sycamorwydd, derw, gwern a bedw.

Mae’r coed celyn, criafol a’r cyll yn doreithiog yn yr haen prysgwydd ac mae rhywfaint o ysgaw’r gors. Mae’r blodau ar y ddaear yn amrywiol iawn gyda llawer o eurddanadl, clychau glas, mieri a rhedyn. Gallwch weld y caldris lydanddail yno. Mae esgair ogleddol y goedwig yma’n doreithiog â choed gwern a chyll gyda’r brigwellt mawnog i’w weld amlaf ar y ddaear wrth i’r anifeiliaid ei bori.

Mae’r pedwar cae ar osgo’n gyfoethog â pherlysiau ac yn arglwyddiaethu yno mae glaswellt melys y gwanwyn, maeswellt cyffredin, maswellt sypwraidd, rhonwellt y ci, llwynhidydd, pengaled Ffrainc a’r melynydd brych, y clafrllys, tegeirian brych a’r gribell goch. Mae gwrychoedd yn amgylchynu pob cae. Mae’r glaswelltir corslyd ar ymyl y goedwig yn doreithiog â brwynen y goedwig gyda’r llafnlys bach ac ystlys y waun. Mae’r goedwig tua’r de i’w chael yn nyffryn ochrau serth Nant Byr.

Y coed amlwg yn y goedwig yw’r onnen a’r fedwen arian gyda’r sycamorwydden. Mae’r coed helyg yn arglwyddiaethu ar lannau’r nant. Y planhigion a geir amlaf yn yr haen drwchus o lwyni yw’r coed cyll gydag ysgaw’r gors, y ddraenen wen, celyn a’r ynn. Mae’r eiddew, eurddanadl, bresych y cŵn, brigwellt mawnog, mieri a rhedyn yn cyfuno yn yr haen glaswellt sy’n gyfoeth o wahanol blanhigion. Mewn mannau mwy llaith cewch flodau’r mêl, alan yr Alpau a melyn y gors.

Coedwig Coed Talon ger Ffordd y Bont

Yn wythnosau olaf y Gwanwyn mae llwythi o glychau glas a blodau gwylltion. Mae’r clychau glas wedi’u diogelu a byddai angen trwydded arbennig arnoch gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru i’w symud. Mae’n anghyfreithlon eu pigo a gallech gael dirwy.

Clychau glas yng Nghoed Talon

Cliciwch yma i weld pdf Map o Goed Nant Byr: Map o Goed Nant Byr


cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress