Llwybr Fferm y Ffrith

Lleoliad: Fferm y Ffrith, Treuddyn, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint. CH7 4LE.

Ffôn: (01352) 770088

Gwefan: www.swansfarmshop.co.uk

Oriau Agor: Yn agored 10.00am – 8.00pm o ddydd Mercher i Ddydd Sul. Wedi cau ar Ddydd Llun a Dydd Mawrth.

1. Mae llwybr y fferm yn cychwyn yn siop y fferm ac yn mynd o amgylch ymylon Fferm Ffrith. Mae’r Lôn Las oddeutu 1.8 milltir o hyd tra bo’r Lôn Werdd oddeutu 1.2 milltir.

2. Mae arwyddion pren sydd â saethau cyfeiriad yn nodi’r llwybr. Mae angen esgi  diau call.

Swan Farm Trail

3. Caewch bob giât tu ôl i chi os gwelwch yn dda am fod gwartheg mewn rhai o’r caeau.

4. Rhaid cadw cŵn ar dennyn.

5. Rhaid codi eich sbwriel a baw ci.

6. Chi sy’n gyfrifol am unrhyw risg wrth ddefnyddio llwybr y fferm.

7. Mae hon yn fferm weithredol felly cofiwch barchu’r anifeiliaid a’r cnydau os gwelwch yn dda.

8. Parchwch God Cefn Gwlad os gwelwch yn dda.

Tra byddwch yn cerdded o amgylch yr ardal brydferth hon o Ogledd Ddwyrain Cymru, cofiwch sylwi ar ein bywyd gwyllt rhyfeddol. Ond cofiwch hefyd barchu’r ardal hardd hon yr ydym yn gweithio’n galed i’w diogelu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol


cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress