Cylchdeithiau Treuddyn

Datblygwyd y cylchdeithiau yma gyda chydweithrediad Arolygydd Llwybrau Cyngor Sir y Fflint a Chymdeithas y Cerddwyr, gyda chymorth ariannol Cadwyn Clwyd drwy law Llywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Gwledig yr Undeb Ewropeaidd.

Mae pob taith yn dechrau ac yn gorffen ym maes parcio Neuadd Pentref Treuddyn.  Mae’r byrraf yn 2.5 milltir a’r hiraf yn 4 milltir.

Mae’r Arolygydd wedi cerdded pob taith.  Cafodd pob camfa ei hatgyweirio neu ei hail-osod er mwyn sicrhau taith ddiogel a hwylus i bawb.

Cliciwch ar daith i agor tudalen gyfleus i’w hargraffu, gyda map, cyfarwyddiadau a manion diddorol.

Taith 1 – Dwy filltir a hanner, tua awr a hanner i’w chwblhau

Taith 2 – Dwy filltir a hanner, tua awr a hanner i’w chwblhau

Taith 3 – Tair milltir, rhwng una dwy awr i’w chwblhau.

Taith 4

Taith 5

cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress