Gŵyl Treuddyn Festival 2012 – Dydd Sadwrn 14ain Gorffennaf

 Dydd Sadwrn 14ain Gorffennaf 2012 am 1pm

MYNEDIAD OEDOLION £1,  MYNEDIAD PLANT AM DDIM!

Yn dilyn y twrnament pêl-droed i’w chynnal ar gampws yr ysgol am 9am,
I gofrestru tîm cysylltwch â  – John Harkin – 01352 771093  neu ebostiwch john.harkin@tesco.net!

Bar a llunyddiaeth     *     Saethyddiaeth    *     Arddangos Beicio     *     Gweithdy Syrcas-Circus

Cystadleuaeth adeiladu bwgan brain    *     Arddangosfa anifeiliaid brawychus     *     Llawer o stondinau a gemau

*    Adloniant cerddorol     *

Gweithdy Syrcas              Gwyl Treuddyn 2012

Yn Neuadd y Pentref, a maes chwarae Queen Street, Treuddyn CH7 4LU

cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress