Gŵyl Treuddyn 2009

Cynhaliwyd yr Ŵyl gyntaf (o nifer) yn Nhreuddyn ar Fehefin 20fed y llynedd. Roedd yn brysurach na’r disgwyl, gyda mwy nag 800 o bobl yn dod i weld gyrwyr beiciau modur a bandiau’n marchogaeth, i fwynhau barddoniaeth, cerddoriaeth a phêl-droed a nifer o weithgareddau eraill.

Roedd gennym babell fawr i blant, stondinau niferus, injan dân, y fyddin a chorau ysgol lleol. Roedd cerddorion gwerin, canu gwlad, jazz a cherdd gyfoes yn ein difyrru yn y brif neuadd, a’r Haley Sisters oedd prif atyniad y sioe gyda’r nos. Rydym yn gobeithio gweld llwyddiant y llynedd yn digwydd eto ar ddydd Sadwrn Gorffennaf 10fed 2010.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am Ŵyl Treuddyn 2010, gwelwch ein gwefan bwrpasol: www.treuddynfestival.org.uk

Yn y cyfamser gallwch weld lluniau o ŵyl y llynedd isod:

Gweithgareddau’r Dydd yng Ngŵyl Treuddyn 2009

Gweithgareddau Gyda’r Nos yng Ngŵyl Treuddyn 2009


cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress