Treuddyn Ifanc

Rydym yn gwahodd plant y pentref i ddangos eu doniau, sgiliau neu anifeiliaid anwes ar y wefan yn yr adran Treuddyn Ifanc. Ydych chi wedi ennill gwobr neu gystadleuaeth yn ddiweddar? Ydych chi wedi bod i rywle cyffrous? Hoffech chi ddangos eich anifeiliaid anwes i bawb?

Cysylltwch â ni gyda lluniau neu esboniad byr – dim ond enw cyntaf y plentyn y byddwn yn ei brintio (heblaw eich bod yn gofyn i ni roi’r enw llawn).

Oriel:

Pontblyddyn Under 9s cricket team at the last match of the 2010 season.  Local players Megan, Morgan & Ethan Roberts and Sammi Short all from Treuddyn.  Another team regular is Andrew Cowling of Ffordd Y Rhos. (to be translated)

Newyddion Treuddyn Ifanc

Hwyl a Sbri yn Ysgol Parc y Llan

Bu plant blynyddoedd 5 a 6 (Safon 4) yn Ysgol Parc y Llan yn cynnal gweithgareddau i ddathlu diwedd eu gwaith ar y chwedegau. Roeddent wedi gweithio’n galed gyda’u hathrawes dosbarth Miss Williams…

cadwyn-clwydflintshire-partnershipwag

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants

Mae'r wefan hon wedi'i phweru gan WordPress